Centrul de informare şi documentare este amplasat la mansardă (et. 2); deţine o sală mare de lectură şi un spaţiu în care s-a realizat depozitul de carte.

–      În CDI  există  un număr de 8262 volume (dicţionare, literatură română, literatură universală, literatura pentru copii, carte străină, enciclopedii etc);

–      CDI din şcoala nostră este dotat cu 6 calculatoare cu conexiune la internet, videoproiector Canon, televizor Panavisoin si DVD player Sony, dvd-uri (educative – lb engleză, chimie, biologie, geografie, matematică şi animaţii), flip chart;

–      Sala de lectură este spaţioasă şi poate primi până la 30 de cititori (elevi sau cadre didactice)

–      În CDI au loc, periodic, diverse activităţi: concurs de poezii, poveşti, ghicitori, activităţi audio—video,  intâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, ateliere de creaţie, activităţi specifice în “Săptămâna Altfel”, activităţi recreative etc.

–      De asemenea, CDI găzduieşte şedinţe ale Consiliului profesoral, şedinţe cu părinţii, cercuri pedagogice, cursuri de perfecţionare organizate de CCD, comisii metodice, concursuri, olimpiade, etc.

FISA DE EVALUARE CDI

ROF CDI biblioteci scolare

Tematica biblioteca 2014-2015