Strategie ARACIP 2011-2015

standarde_calitate_HG_nr_1534 2008

standarde_acreditare-anexa_HG_nr_21 2007

Manual de evaluare interna a calitatii educatiei

Instructiuni pentru completarea RAEI

Implementarea standardelor de referinta _

 Ghidul CEAC in unitatile de invatamant preuniversitar-partea

Ghidul CEAC editia 2011

Culegere de bune practici

ARACIP – A doua declaratie de principii