Scoala Gimnaziala Tarlungeni

TEMATICA

 

Şedinţelor Consiliului Profesoral 2014/2015

Luna

Ordine de zi

 

Septembrie 2014
 • alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de administraţie
 • stabilirea componenţei comisiilor metodice
 • aprobarea proiectului planului de şcolarizarea
 • aprobarea proiectelor curriculare
 • stabilirea responsabilităţilor, organigrama şcolii
Octombrie 2014
 •            aprobarea proiectului planului de dezvoltare şcolara pe termen mediu al Şcolii Gimnaziale Tarlungeni
 • aprobarea regulamentului de ordine interioară
 • aprobarea planului managerial
Ianuarie 2015
 •            incheiere si validare situatii scolare la invatatura si disciplina la finele sem.I
Februarie 2015
 • validarea ofertei de discipline optionale
 • analiza situatii absenteism,abandon scolar
 • plan remedial imbunatatire situatie la invatatura, disciplina
Iunie 2015
 • validarea rapoartelor privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de diriginţi şi învăţători
 • prezentare portofolii pentru evaluare finala

 

Director,

Prof. Kerekes  Mihaela