OFERTA    EDUCATIONALĂ

A   SCOLII   GIMNAZIALE TĂRLUNGENI

 COMUNA   TĂRLUNGENI

JUD. BRASOV

2014-2015

 

Scoala Gimnaziala Tarlungeni cuprinde unitatea coordonatoare si urmatoarele structuri: gradinitele si scolile din localitatile Tarlungeni, Purcareni si Zizin si are rolul de a educa elevii din aceasta comuna, de a-i indruma si pregati pentru viata.

 

Viziunea scolii:

Scoala Gimnazială Tarlungeni este o institutie în slujba comunitătii care oferă șanse egale fiecărui elev de a avea acces la o educatie de calitate, astfel încât absolvenții să se poată adapta cât mai ușor la cerintele vietii sociale.

 

Misiunea scolii:

Şcoala noastră îşi propune să asigure un climat propice acordării şanselor egale tuturor copiilor indiferent de etnie, să ofere un mediu adecvat atât dezvoltării personale prin lărgirea orizontului de cunoaştere cât şi promovării educaţiei interculturale şi multiculturale.

 

Deviza școlii:

“PRETUIESTE-I  PE  CEI  DIN  JURUL  TAU.

E  PRIMUL  PAS  SPRE  A-I  CUNOASTE  

MAI BINE !”

 

1. Planul de şcolarizare

Reprezintă numărul de elevi şi numărul de clase din fiecare ciclu de învățământ.

La nivelul Școlii Gimnaziale Tarlungeni, procesul de învățământ este structurat pe trei niveluri:

 • Ciclul preșcolar, care cuprinde grupe mixte (mica, mijlocie și grupa mare)
 • Ciclul primar, care cuprinde clasa pregătitoare pentru școală și clasele I-IV.
 • Ciclul gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII.

 

Ciclul Anul şcolar 2014-2015 la 15 Septembrie 2014
Secția Grupa (clasa) Nr. copii (elevi)
Înscriși Total: 1332
Preșcolar  

Română

GRUPA Tarlungeni Purcareni Zizin elevi 261 307
mixta 18 14 16 34
Comunitate mixta 67 160 227
Maghiară mixta 16 14 16 46 46
Primar Română

 

CLASA Tarlungeni Purcareni Zizin elevi 506 536
Preg. 40 19 47 (A+B) 106
Cls. I 38 (A+B) 21 47 (A+B) 106
Cls. II 39 (A+B) 16 47 (A+B) 102
Cls. III 36 (A+B) 25 47 (A+B) 108
Cls. IV 37 (A+B) 21 26 (A+B) 84
Maghiară Preg. 10   0   0 10 30
Cls. II 6   0   0 6
Cls. III 6   0   0 6
Cls. IV 8   0   0 8
Gimnazial Română

 

CLASA Tarlungeni Purcareni Zizin elevi 433 489
Cls. V 20 23 55 (A+B) 98
Cls. VI 44 (A+B) 21 44 (A+B) 109
Cls. VII 36 (A+B) 21  73 (A+B+C) 130
Cls VIII 34 (A+B) 16 46 (A+B) 96
Maghiară Cls. V 11 11 56
Cls. VI 16 16
Cls. VII 12 12
Cls VIII 17 17

 

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov.

2. Planurile-cadru de învăţământ

Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.

Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii).

Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMA  ORARĂ

CLASA  Pregătitoare

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

PR

Zi/

A

PR

Zi/

B

PR

P

PR

Mg

PR

Tg/

A

PR

Tg/

B

 1. LIMBA SI COMUNICARE
6 6   9 9 6 9 9 9
1.Comunicare in limba romana 5 5   5 5 5 3 5 5
 1. Limba Maghiara
5 5         5    
 1. Limba Romani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Engleza
1 1   1 1 1   1 1
 1. Limba Germana
1 1         1    
 1. MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
4 4   4 4 4 4 4 4
 1. Matematica si expl mediului
3

1

3

1

  3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

 1. Stiinte ale naturii
   III. OM SI SOCIETATE 1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Muzica si miscare
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. EDUCATIE FIZICA, SPORT SI SANATATE
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
3 2   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Arte vizuale si abilitati practice
2 2   2 2 2 2 2 2
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Dezvoltare personala
2 2   2 2 2 2 2 2
 VIII. OPTIONAL 0-1 0-1   1 1 1 1 1 1
 1. Interculturalitate
0-1 0-1   1 1 1 1 1 1

 

TOTAL  ORE 19 / 20 19   23 23 20 23 23 23

 

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  I

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

I

Zi/

A

I

Zi/

B

I

P

I

Mg

I

Tg/

A

I

Tg/

B

 1. LIMBA SI COMUNICARE
8 8   11 11 8   11 11
1.Comunicare in limba romana 7-8 7   7 7 7   7 7
 1. Limba Maghiara
                 
 1. Limba Romani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Engleza
1 1   1 1 1   1 1
 1. Limba Germana
1 1              
 1. MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
4 4   4 4 4   4 4
 1. Matematica si expl mediului
3

1

3

1

  3

1

3

1

3

1

  3

1

3

1

 1. Stiinte ale naturii
   III. OM SI SOCIETATE 1 1   1 1 1   1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1   1 1
 1. ARTE
2 2   2 2 2   2 2
 1. Muzica si miscare
2 2   2 2 2   2 2
 1. EDUCATIE FIZICA, SPORT SI SANATATE
2 2   2 2 2   2 2
 1. Educatie fizica
3 2   2 2 2   2 2
 1. TEHNOLOGII
2 2   2 2 2   2 2
 1. Arte vizuale si abilitati practice
2 2   2 2 2   2 2
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1   1 1
 1. Dezvoltare personala
1 1   1 1 1   1 1
 VIII. OPTIONAL 0-1 0-1   1 1 1   1 1
 1. Interculturalitate
0-1 0-1    

 

TOTAL  ORE 20 / 21 20   23 23 20   23 23

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  II

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.ORE

PLAN

TC C

D

S

II

Zi/

A

II

Zi/

B

II

P

II

Mg

II

Tg/

A

II

Tg/

B

 1. LIMBA SI COMUNICARE
10-11 10   10 10 7 11 10 10
1.Comunicare in limba romana 6 6   6 6 6 4 6 6
 1. Limba Maghiara
6 6         6    
 1. Limba Romani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Engleza
1 1   1 1 1   1 1
 1. Limba Germana
1 1         1    
 1. MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
5 5   5 5 5 5 5 5
 1. Matematica si expl. mediului
4 4   4 4 4 4 4 4
 1. Stiinte ale naturii
1 1   1 1 1 1 1 1
   III. OM SI SOCIETATE 1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Muzica si miscare
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. EDUCATIE FIZICA
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Arte vizuale si abilitati practice
2 2   2 2 2 2 2 2
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Dezvoltare personala
1 1   1 1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 0-1 1 1 1 1 1 1 1
 1. Interculturalitate
1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 20 / 21 20 1 24 24 21 24 24 24

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  III

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC CDS III Zi/

A

III  Zi/

B

III

P

III

Mg

III

Tg/A

III

Tg/B

 

 1. LIMBA SI COMUNICARE
7-9 7   11 11 7 11 10 10
 1. Limba si Lit. Romana
5-7 5   6 6 5 4 5 5
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Maghiara
5-7 5         5    
 1. Limba Engleza
2-3 2   2 2 2   2 2
5.Limba  Germana             2    
 1. MATEMATICA SI STIINTE
4-6 4   5 5 5 5 5 5
 1. Matematica
3-4 3   4 4 4 4 4 4
 1. Stiintele naturii
1-2 1   1 1 1 1 1 1
   III. OM SI SOCIETATE 2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie civica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie plastica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie muzicala
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. EDUCATIE FIZICA
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 0-1   1 1 1 1 1 1
 1. Consiliere si orientare
0-1   1 1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 1-4     1 1 1 1 1 1
Interculturalitate 1-4     1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 19 / 22 18   25 25 21 24 24 24

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  IV

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.ORE

PLAN

TC C

D

S

IV

Zi/

A

IV

Zi/

B

IV

P

IV

Mg

IV

Tg/

A

IV

Tg/

B

 1. LIMBA SI COMUNICARE
7-9 7   11 11 8 11 11 11
 1. Limba si Lit.Romana
5-7 5   6 6 6 4 6 6
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3     3 3
3.Limba Maghiara 5-7 5         5    
 1. Limba Engleza
2-3 2   2 2 2   2 2
 1. Limba Germana
            2    
 1. MATEMATICA SI STIINTE
4-6 4   5 5 5 5 5 5
 1. Matematica
3-4 3   4 4 4 4 4 4
 1. Stiintele naturii
1-2 1   1 1 1 1 1 1
   III. OM SI SOCIETATE 4-6 4   4 4 4 4 4 4
 1. Istorie
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Geografie
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie civica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie plastica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie muzicala
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. EDUCATIE FIZICA
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 0-1 1 1 1 1 1 1 1
 1. Consiliere si orientare
0-1 1 1 1 1 1 1 1
VIII.OPTIONAL 1-4   1 1 1 1 1 1 1
Interculturalitate 1   1 1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 21 / 24 20 1 27 27 24 27 27 27

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  V

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

V

Zi/A

V

Zi/B

V

P

V

Mg

V

Tg

 1. LIMBA SI COMUNICARE
9-10 9   12 12 9 14 12
 1. Limba si Literatura Romana
5 5   5 5 5 5 5
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3     3
3.Limba Maghiara 5 5         5  
 1. Limba Franceza
2-3 2   2 2     2
 1. Limba Engleza
2-3 2   2 2 2 2 2
6.Limba Germana 2-3 2       2 2  
 1. MATEMATICA SI STIINTE
5-6 5   5 5 5 5 5
 1. Matematica
4 4   4 4 4 4 4
 1. Biologie
1-2 1   1 1 1 1 1
   III. OM SI SOCIETATE 3-5 3   4 4 4 4 4
 1. Istorie
1-2 1   1 1 1 1 1
2.Cultura civica 0-1   1 1 1 1 1
 1. Geografie
1-2 1   1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1
 1. ARTE
2-3 2   2 2 2 2 2
 1. Educatie plastica
1-2 1   1 1 1 1 1
 1. Educatie muzicala
1-2 1   1 1 1 1 1
 1. EDUCATIE FIZICA
2-3 2   2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
2-3 2   2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   2 2 2 2 2
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1
 1. Informatica
1 1   1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1 1 1
 1. Consiliere si orientare
1 1   1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 1-3   1 1 1 1 1 1
Interculturalitate 1   1 1 1 1 1 1

 

 

TOTAL  ORE 24 / 26 23 1 29 29 26 31 29

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  VI

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

VI

Zi/

A

VI

Zi/

B

VI

P

 

VI

Mg

VI

Tg/

A

VI

Tg/

B #

 1. LIMBA SI COMUNICARE
8-9* 8*   11 11 8 12 11 12#
 1. Limba si Lit. Romana
4 4   4 4 4 4 4 6
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Maghiara
4 4         4    
 1. Limba Franceza
2-3 2   2 2     2  
 1. Limba Engleza
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. Limba Germana
2-3 2       2 2    
 1. Abilitati de comunicare
0-1               1
 1. MATEMATICA SI STIINTE
8 8   8 8 8 8 8 7#
 1. Matematica
4 4   4 4 4 4 4 4
 1. Fizica
2 2   2 2 2 2 2 1
 1. Biologie
2 2   2 2 2 2 2 2
  III. OM SI SOCIETATE 3-5 3   5 5 4 5 5 5#
 1. Istorie
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Geografie
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Cultura civica
0-1     1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Istorie-traditie minorit.*
1 1   1 1   1 1 1
 1. ARTE
2-3 2   2 2 2 2 2 2#
 1. Educatie plastica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie muzicala
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. EDUCATIE FIZICA
2-3 2   2 2 2 2 2 2#
 1. Educatie fizica
2-3 2   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   2 2 2 2 2 2#
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. TIC – Informatica
1 1   1 1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1 1 1 1#
 1. Consiliere si orientare
1 1   1 1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 0-1   1 1 1 1 1 1 1#
Interculturalitate 0-1   1 1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 26/28 25 1 32 32 28 33 32 32#

      # clasa integrata in invatamantul de masa, cu elevi cu CES

 

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  VII

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

VII

Zi/

A

VII

Zi/

B

VII

Zi/

C

VII

P

VII

Mg

VII

Tg/A

VII

Tg/B #

 1. LIMBA SI COMUNICARE
8-9 8   11 11 11 8 12 11 12#
 1. Limba si Lit.Romana
4 4   4 4 4 4 4 4 6
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3 3     3 3
 1. Limba Maghiara
4 4           4    
 1. Limba Franceza
2-3 2   2 2 2     2  
 1. Limba Engleza
2 2   2 2 2 2 2 2 2
 1. Limba Germana
2 2         2 2    
 1. Abilitati de comunicare
0-1                 1
 1. MATEMATICA SI STIINTE
10 10   10 10 10 10 10 10 8#
 1. Matematica
4 4   4 4 4 4 4 4 4
 1. Fizica
2 2   2 2 2 2 2 2 1
 1. Chimie
2 2   2 2 2 2 2 2 1
 1. Biologie
2 2   2 2 2 2 2 2 2
   III. OM SI SOCIETATE 4-5 4   5 5 5 4 5 5 5#
 1. Istorie
1-2 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. Geografie
1-2 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. Cultura civica
1-2 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. Istoria – traditie minorit.
1 1   1 1 1   1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
2-3 2   2 2 2 2 2 2 2#
 1. Educatie plastica
1-2 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. Educatie muzicala
1-2 1   1 1 1 1 1 1 1
 1. EDUCATIE FIZICA
2-3 2   2 2 2 2 2 2 2#
 1. Educatie fizica
2-3 2   2 2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   2 2 2 2 2 2 3#
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1 1 2
 1. TIC – Informatica
1 1   1 1 1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1 1 1 1 1#
 1. Consiliere si orientare
1 1   1 1 1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 1   1 1 1 1 1 1 1 1#
Interculturalitate 1   1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 29 / 30 28 1 34 34 34 30 35 34 34#

# clasa integrata in invatamantul de masa, cu elevi cu CES

PLAN CADRU ŞI SCHEMĂ ORARĂ

CLASA  VIII

ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

NR.

ORE

PLAN

TC C

D

S

VIII Zi/

A

VIII

Zi/

B

VIII

P

VIII

Mg

VIII

Tg/

A

VIII

 Tg/  

  B

 1. LIMBA SI COMUNICARE
9-10 9   12 12 9 13 12 12
 1. Limba si Lit.Romana
4 4   4 4 4 4 4 4
 1. Limba Rromani
3-4 3   3 3     3 3
 1. Limba Maghiara
4 4         4    
 1. Limba Latina
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Limba Franceza
2-3 2   2 2     2 2
 1. Limba Engleza
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Limba Germana
2 2       2 2    
 1. MATEMATICA SI STIINTE
9-10 9   10 10 10 10 10 10
 1. Matematica
4 4   4 4 4 4 4 4
 1. Fizica
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Chimie
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Biologie
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Informatica
1     1 1 1 1 1 1
  III. OM SI SOCIETATE 6-7 6   6 6 6 6 6 6
 1. Istorie
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Geografie
2 2   2 2 2 2 2 2
 1. Cultura civica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Religie
1 1   1 1 1 1 1 1
 1. ARTE
1-2 2   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie plastica
1 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 1. Educatie muzicala
1 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 1. EDUCATIE FIZICA
1-2    1   2 2 2 2 2 2
 1. Educatie fizica
1-2 1   2 2 2 2 2 2
 1. TEHNOLOGII
1-2 1   1 1 1 1 1 1
 1. Educatie tehnologica
1-2 1   1 1 1 1 1 1
  VII. CONSILIERE SI ORIENTARE 1 1   1 1 1 1 1 1
 1. Consiliere si orientare
1 1   1 1 1 1 1 1
VIII. OPTIONAL 1   1 1 1 1 1 1 1
Interculturalitate 1   1 1 1 1 1 1 1
TOTAL  ORE 29 / 30 28 1 33 33 33 34 33 33

 

3. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ)

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ.

Se elaborează de Comisia pentru curriculum din Școala Gimnazială Tarlungeni, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Discipline opționale, în cadrul CDȘ, pentru anul școlar 2014-2015 sunt:

„Interculturalitate” – toate clasele de elevi din cadrul

            Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

4. Activităţi extracurriculare

           Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.

Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.

Se propun de Comisia pentru curriculum din Școala Gimnazială Tarlungeni se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

5. Activităţi extraşcolare

            Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Școlii Gimnaziale Tarlungeni, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii.

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.

La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de Școala Gimnazială Tarlungeni elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli – pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

 

 

 1. Activitati de spijin educativ

            

          In cadrul scolii de centru functioneaza programul “A doua sansa” – program destinat persoanelor care au abandonat invatamantul obligatoriu depasind limita de varsta cu 4 ani peste varsta clasei sau nu au urmat nicio forma de scolarizare.

O fructuoasa colaborare se desfasoara cu Asociatia Ovidiu Ro care, prin proiectul „Fiecare copil in gradinita”, vine in sprijinul familiilor nevoiase din comunitatile de rromi din Tarlungeni si Zizin.

Fiecare structura de invatamant din cadrul unitatii noastre scolare dispune de un cabinet de Informatica dotat cu 10 calculatoare unde se desfasoara cursurile de TIC din cadrul planului-cadru. De asemenea in scoala de centru au fost amenajate cabinete pentru desfasurarea orelor de curs la Limba Romana, Stiinte (Fizica, Chimie, Biologie) sau Istorie.

Serviciul de biblioteca si CDI din cadrul Scolii Gimnaziale Tarlungeni de desfasoara intr-un spatiu generos si utilat corespunzator, oferind sprijin informational tuturor celor interesati de lectura si cunoastere. Registrele de evidenta privind fondul de carte scolara (peste 4000 de volume) demonstreaza interesul pentru imbogatirea permanenta a acestuia cat si a numarului de cititori din randul elevilor si ale cadrelor didactice.

Dascalii  din unitatea noastra scolara sunt cadre didactice calificate intr-un procent insemnat fiind pasionate pentru munca la catedra, daruiti scolii si elevilor. Profesionalismul acestora fac scoala mai primitoare, mai atragatoare, mai luminoasa.

 

OPTIUNILE STRATEGICE ALE

SCOLII GIMNAZIALE TĂRLUNGENI

 

 • Asigurarea unui program corespunzator de educatie si formare pentru elevi;
 • Stimularea creativitatii tuturor factorilor implicate in elaborarea proiectului curricular si extracurricular;
 • Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare si a conditiilor pentru obtinerea fondurilor extrabugetare;
 • Formarea continua a personalului din unitate.