Lista Proceduri Operationale
P.O.01 – Elaborarea procedurilor operationale (vol.I pag. 2) – nr. 1 / 15.02.2015
P.O.02 – Elaborarea procedurilor formalizate pe activitati (vol.I pag. 27) – nr. 2 / 15.02.2015
P.O.03 – Autoevaluarea institutionala (vol.I pag. 44) – nr. 3 / 15.02.2015
P.O.04 – Procedura de lucru CEAC (vol.I pag. 61) – nr. 4 / 15.02.2015
P.O.05 – Implicarea parintilor in educatie (vol.I pag. 90) – nr. 5 / 15.02.2015
P.O.06 – Comunicarea intra si interinstitutionala (vol.I pag. 110) – nr. 6 / 15.02.2015
P.O.07 – Intrunirea si desfasurarea sedintelor CP (vol.I pag. 140) – nr. 7 / 15.02.2015
P.O.08 – Elaborarea deciziilor (vol.I pag. 157) – nr. 8 / 15.02.2015
P.O.09 – Analiza culturii organizatorice (vol.II pag. 2) – nr. 9 / 15.02.2015
P.O.10 -Asigurarea serviciilor medicale de urgenta (vol.II pag. 17) – nr. 10 / 15.02.2015
P.O.11 – Semnalarea neregularitatilor (vol.II pag. 37) – nr. 11 / 15.02.2015
P.O.12 – Prevenirea, combaterea si monitorizarea violentei in scoala (vol.II pag. 58) – nr. 12 / 15.02.2015
P.O.13 – Functionarea comisiilor metodice si a comisiilor tematice (vol.II pag. 82) – nr. 13 / 15.02.2015
P.O.14 – Urmarirea progresului scolar (vol.II pag.100) – nr. 14 / 15.02.2015
P.O.15 – Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor (vol.II pag. 119) – nr. 15 / 15.02.2015
P.O.16 – Prevenirea si combaterea absenteismului scolar (vol.II pag. 135) – nr. 16 / 15.02.2015
P.O.17 – Stabilirea graficului de serviciu pe scoala (vol.III pag.2) – nr. 17 / 15.02.2015
P.O.18 – Obtinerea feedback-ului din partea elevilor (vol.III pag. 21) – nr. 18 / 15.02.2015
P.O.19 – Colectarea si sintetizarea regulata a opiniilor si propunerilor elevilor, parintilor si a altor factori interesati (vol.III pag. 32) – nr. 19 / 15.02.2015
P.O.20 – Revizuirea PDI (vol.III pag.46) – nr. 20 / 15.02.2015
P.O.21 – Selectia membrilor CEAC (vol.III pag. 61) – nr. 21 / 15.02.2015
P.O.22 – Evaluarea rezultatelor invatarii (vol.III pag.75) – nr. 22 / 15.02.2015
P.O.23 – Evolutia performantelor scolare utilizand sistemul national de indicatori privind educatia (vol.III pag.88) – nr. 23 / 15.02.2015
P.O.24 – Combaterea insuccesului scolar (vol.III pag.102) – nr. 24 / 15.02.2015
P.O.25 – Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar (vol.IV pag.2) – nr. 25 / 15.02.2015
P.O.26 – Evaluarea cadrelor didactice (vol.IV pag.16) – nr. 26 / 15.02.2015
P.O.27 – Activitati extracurriculare (vol.IV pag.30) – nr. 27 / 15.02.2015
P.O.28 – Insertia profesionala pentru cadrele noi, fara experienta (vol.IV pag.44) – nr. 28 / 15.02.2015
P.O.29 – Observarea procesului de predare-invatare (vol.IV pag.58) – nr. 29 / 15.02.2015
P.O.30 – Revizuirea periodica  a activitatilor extrascolare (vol.IV pag.73) – nr. 30 / 15.02.2015
P.O.31 – Elaborarea si dezvoltarea PDI (vol.IV pag.86) – nr. 31 / 15.02.2015
P.S.Q.01 – Controlul documentelor (vol.IV pag.100) – nr. 32 / 15.02.2015
P.S.Q.02 – Preluarea datelor cu caracter personal (vol.IV pag.127) – nr. 33 / 15.02.2015
P.O.32 – Controlul procesului neconform (vol.V pag.2) – nr. 34 / 15.02.2015
P.O.33 – Efectuarea unui audit intern (vol.V pag.17) – nr. 35 / 15.02.2015
P.O.34 – Controlul inregistrarilor (vol.V pag.30) – nr. 36 / 15.02.2015
P.O.35 – Actiuni preventive (vol.V pag.45) – nr. 37 / 15.02.2015
P.O.36 – Actiuni corective (vol.V pag.63) – nr. 38 / 15.02.2015
P.O.37 – Managementul resurselor umane (vol.V pag.78) – nr. 39 / 15.02.2015
P.O.38 – Elaborarea si aplicarea chestionarelor (vol.V pag.92) – nr. 40 / 15.02.2015
P.O.39 – Pregatirea suplimentara a elevilor (vol.V pag.105) – nr. 41 / 15.02.2015
P.O.39 – Pregatirea suplimentara a elevilor (vol.V pag.105) – nr. 41 / 15.02.2015
P.O.41 – Programe pentru examene (vol.V pag.131) – nr. 43 / 15.02.2015
P.O.42 – Siguranta elevilor, personalului si bunurilor unitatii (vol.V pag.144) – nr. 44 / 15.02.2015
P.O.43 – Evaluarea portofoliilor elevilor (vol.V pag.158) – nr. 45 / 15.02.2015
P.O.44 – Evaluarea portofoliilor profesorilor (vol.V pag.172) – nr. 46 / 15.02.2015
P.O.45 – Realizarea curriculum-lui la decizia scolii (vol.VI pag.2) – nr. 47 / 15.02.2015
P.O.46 – Masurarea satisfactiei clientului (vol.VI pag.16) – nr. 48 / 15.02.2015
P.O.47 – Comunicarea institutional cu alte institutii de educatie (vol.VI pag.32) – nr. 49 / 15.02.2015
P.O.48 – Comunicarea formala externa cu parintii (vol.VI pag.45) – nr. 50 / 15.02.2015
P.O.49 – Comunicarea formala externa cu angajatorii si cu alte institutii si grupuri semnificative de interes (vol.VI pag.59) – nr. 51 / 15.02.2015
P.O.50 – Comunicarea interna cu personalul unitatii (vol.VI pag.74) – nr. 52 / 15.02.2015
P.O.51 – Imbunatatirea activitatii unitatii, in ceea ce priveste principiul de calitate “Orientare spre client” (vol.VI pag.89) – nr. 53 / 15.02.2015
P.O.52 – Diagnoza mediului intern si extern (vol.VI pag.102) – nr. 54 / 15.02.2015
P.O.53 – Sistemul de gestionare al informatiilor (vol.VI pag.116) – nr. 55 / 15.02.2015
P.O.54 – Elaborarea PDI (vol.VI pag.130) – nr. 56 / 15.02.2015
P.O.55 – Functionarea Consiliului Consultativ al membrilor personalului (vol.VI pag.143) – nr. 57 / 15.02.2015
P.O.56 – Insuccesul scolar (vol.VI pag.160) – nr. 58 / 15.02.2015
P.O.57 – Monitorizarea performantei scolare (vol.VI pag.173) – nr. 59 / 15.02.2015
P.O.58 – Ritmicitatea notarii (vol.VI pag.187) – nr. 60 / 15.02.2015
P.O.59 – Rezolvare a starilor conflictuale (vol.VII pag.2) – nr. 61 / 15.02.2015
P.O.60 – Centralizarea rezultatelor la invatatura (vol.VII pag.16) – nr. 62 / 15.02.2015
P.O.61 – Monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational (vol.VII pag.29) – nr. 63 / 15.02.2015
P.O.62 – Colectarea, sesizarea  si utilizarea opiniilor si propunerilor elevilor si parintilor si a altor parti interesate pentru unitatea de invatamant (vol.VII pag.42) – nr. 64 / 15.02.2015
P.O.63 – Monitorizarea activitatii extracurriculare (vol.VII pag.55) – nr. 65 / 15.02.2015
P.O.64 – Gestionarea situatiilor de criza (vol.VII pag.69) – nr. 66 / 15.02.2015
P.O.65 – Fisa de autoevaluare a competentelor (vol.VII pag.82) – nr. 67 / 15.02.2015
P.O.66 – Completarea si folosirea catalogului la clasa (vol.VII pag.95) – nr. 68 / 15.02.2015
P.O.67 – Accesibilitatea la echipamente a elevilor si a personalului angajat (vol.VII pag.109) – nr. 69 / 15.02.2015
P.O.68 – Efectuarea serviciului pe scoala pentru elevi si profesori (vol.VII pag.123) – nr. 70 / 15.02.2015
P.O.69 – Comportament in caz de cutremur (vol.VII pag.138) – nr. 71 / 15.02.2015
P.O.70 – Comportament in caz de incendiu (vol.VII pag.152) – nr. 72 / 15.02.2015
P.O.71 – Comportament in caz de inundatie (vol.VII pag.166) – nr. 73 / 15.02.2015
P.O.72 – Elaborarea, validarea si aprobarea ofertei educationale (vol.VII pag.180) – nr. 74 / 15.02.2015
         COMISIA SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 PROCEDURI CONTROL INTERN MANAGERIAL
P.S.01 – Realizarea procedurilor formalizate pe activitati (pag.2) – nr. 75 / 15.02.2015
P.S.02 – Managementul riscului (pag.22) – nr. 76 / 15.02.2015
P.S.03 – Sanatate si securitate in munca (pag.60)- nr. 77 / 15.02.2015
P.S.04 – Functii sensibile (pag.96) – nr. 78 / 15.02.2015
P.S.05 – Arhivarea documentelor si inregistrarilor (pag.117) – nr. 79 / 15.02.2015
P.S.06 – Gestiunea abaterilor (pag.140) – 80 / 15.02.2015
P.S.07 – Semnalarea neregularitatilor (pag.156) – nr. 81 / 15.02.2015
             DOCUMENTE SISTEM DE CONTROL MANAGERIAL
1. Referat privind emiterea Deciziei pentru constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern / managerial (pag.3)
2. Decizia Directorului privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial (pag.5)
3. Anexa nr.1 – Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (pag.6)
4. Lista obiectivelor generale specific (pag.7)
5. Procese verbale de instruire a comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (pag.11)
6. Chestionarea de autoevaluare a membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (pag.17)
7. Anexa nr.2- Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial (pag.25)
8. Procedura operational de stabilire a cadrului unitar pentru desfasurarea, de catre Secretariatul Comisiei, a activitatilor/actiunilor de monitorizare, consiliere/indrumare metodologica si raportare cu privire la S.C.I.M.(pag.30)
9. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2015. (pag.68)
 DOCUMENTE  STANDARDUL 1 – ETICA, INTEGRITATE
1. Referat constituire Comisie pentru implementarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.3)
2. Decizie constituire Comisie pentru implementarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.4)
3. Anexa nr.1- Componenta Comisiei pentru implementarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.5)
4. Codul de conduit etica si profesionala a salaritilor (pag.6)
5. Tabel nominal cu salariatii care au luat la cunostinta prevederile Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.18)
6. Procedura de sistem: IMPLEMENTAREA CODULUI DE CONDUITA AL ENTITATII – P.S.M. 01 (pag.19)
7. Registru procese verbale ale comisiei privind implementarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.39)
  STANDARDUL NR.7 OBIECTIVE
1.      Fisa de identificare a cerintelor (pag.2)
2.      Matricea obiectivelor/Programul de management (pag.3)
3.      Fisa de stabilire a obiectivelor generale (pag.8)
4.      Fisa de stabilire a obiectivelor specific (pag.18)
5.      Inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul acestora (pag.20)
OPIS DOCUMENTE
1.      Lista centralizatoare a activitatilor desfasurate (pag.2)
2.      Tabel obiective si riscuri asociate (pag.12)
3.      Stabilirea nivelului riscului (pag.28)
4.      Clasarea riscurilor pe baza punctajelor totale (pag.44)
5.      Table puncte tari si puncte  slabe (pag.64)
6.      Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente (pag.84)
7.      Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluare riscurilor reziduale (pag.109)
8.      Procedura privind intocmirea si actualizarea registrului de riscuri (pag.138)
        LISTA PROCEDURI OPERATIONALE COMPARTIMENT SECRETARIAT
PO 01 – Utilizarea aplicatiei software EDUSAL pentru intocmirea documentelor cuprinzand drepturile salariale ale personalului – nr. 82 / 15.02.2015
PO 02 – Introducerea si asociere elevilor in SIIR – nr. 83 / 15.02.2015
PO 03 – Completarea si raportarea evidentelor utilizand aplicatia Revisal – nr. 84 / 15.02.2015
PO 04 – Formarea profesionale a personalului – nr. 85 / 15.02.2015
PO 05 – Elaborarea contractelor de munca a pesonalului – nr. 86 / 15.02.2015
PO 06 – Decontarea navetei – nr. 87 / 15.02.2015
PO 07 – Fisele de post-elaborarea, modificarea si actualizarea – nr. 88 / 15.02.2015
PO 08 – Stabilirea modalitatilor de informare si comunicare interna si extern – nr. 89 / 15.02.2015
PO 09 – Primirea /expedierea, inregistrarea si arhivarea corespondentei – nr. 90 / 15.02.2015
PO 010 – Evidenta prezentei, invoirilor si concediilor – nr. 91 / 15.02.2015
PO 011 – Elaborarea deciziilor – nr. 92 / 15.02.2015
PO 012 – Modul de completare a registrului matricol – nr. 93 / 15.02.2015
PO 013 – Evidenta dosarelor personale – nr. 94 / 15.02.2015
PO 014 – Acordarea burselor si ajutoarelor sociale – nr. 95 / 15.02.2015
PO 015 – Evaluarea performantei personalului auxiliar si nedidactic – nr. 96 / 15.02.2015
PO 016 – Organizarea recruatarii, selectia, angajarea si promovarea personalului – nr. 97 / 15.02.2015
LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
PO 01 – Curatenia si si dezinfectia in unitate – nr. 98 / 15.02.2015
PO 02 – Asigurarea conditiilor privind sanatatea si siguranta locului de munca – nr. 99 / 15.02.2015
PO 03 – Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare – nr.100 / 15.02.2015
PO 04 – Activitatea de prevenire si stingerea incendiilor – nr.101 / 15.02.2015
PO 05 – Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor din cadrul bibliotecii – nr.102 / 15.02.2015
LISTA PROCEDURI OPERATIONALE COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
PO 01 – Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor – nr. 103 / 15.02.2015
PO 02 – Inventarierea elementelor de natura obiectivelor, datoriilor si capitalurilor proprii – nr. 104 / 15.02.2015
PO 03 – Control intern privind activitatea de control financiar preventiv propriu – nr. 105 / 15.02.2015
PO 04 – Organizarea si conducerea contabilitatii – nr. 106 / 15.2.2015
PO 05 – Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar – nr. 107/15.02.2015
PO 06 – Completarea registrului de casa – nr. 108 / 15.02.2015
PO 07 – Gestionarea  materialelor si a obiectelor de inventar – nr. 109 / 15.02.2015
PO 08 – Atribuirea contractelor de achizitie prin cerere de oferta – nr. 110 / 15.02.2015
PO 09 – Arhivarea documentelor financiar contabile – 111 / 15.02.2015
PO 10 – Circuitul documentelor financiar contabile – nr. 112 / 15.02.2015
PO 11 – Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare – nr. 113 / 15.02.2015
PO 12 – Modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare – nr. 114 / 15.02.2015
PO 13 – Organizarea evidentei contabile sintetice – nr. 115 / 15.02.2015
PO 14 – Organizarea evidentei contabile analitice – nr. 116 / 15.02.2015
PO 15 – Elaborarea, verificarea, controlul si raportarea situatiilor lunare, trimestriale si anuale nr. 117 / 15.02.2015
PO 16 – Intrarea / iesirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, calculul amortizarii – nr. 118 / 15.2.2015
PO 17 – Scoaterea din functiune, declasarea si casarea mijoacelor fixe  si a obiectelor de inventar – nr. 119 / 15.02.2015
PO 18 – Aprovizioanarea cu materiale, consumabile, alte bunuri si consumurile acestora – nr. 120 / 15.02.2015